Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest na całym świecie coraz bardziej popularne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie gospodarstw domowych. Z szansy przestawienia się na zieloną energię korzysta też wiele firm, które w OZE dostrzegają nowe możliwości rozwoju biznesu. Jedną z najpopularniejszych obecnie technologii jest fotowoltaika, która bazuje na wykorzystaniu energii słonecznej do pozyskiwania elektryczności. Jakie korzyści może przynieść fotowoltaika dla firm? Jak ułatwić sobie start inwestycji? Wyjaśniamy, czytajcie więc dalej

Energia ze słońca – zyski dla biznesu

Dla przedsiębiorców liczą się proste, ekonomiczne kalkulacje. Te zaś zdecydowanie przemawiają za przełączeniem się na energię ze słońca. Inwestycja w fotowoltaikę pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy w budżecie firmy w dłuższej perspektywie. Dlaczego? To proste! Niższe rachunki za energię wynikają z tego, że firma część prądu pozyskuje z „darmowego” źródła, jakim jest słońce. Zakupiony od sprzedawcy wolumen energii jest mniejszy, więc koszty całkowite są znacząco niższe. Dodatkowo fakt, iż przedsiębiorstwo nie jest w pełni uzależnione od dostaw prądu w tradycyjnej formie, pozwala na uzyskanie większej niezależności od podwyżek cen energii na rynku.

Atuty samowystarczalności przejawiają się również w tym, że przedsiębiorca nie musi się przejmować przerwami czy ograniczeniami w dostawie prądu. Czasami zdarza się bowiem, że zakłady energetyczne mierzą się np. z przeciążeniami sieci czy modernizacjami i ograniczają odbiorcom dostęp do energii. Jeśli w zamian działa instalacja fotowoltaiczna o tego rodzaju problemie można zapomnieć. Unika się dzięki temu strat, które mógłby spowodować niedobór prądu.

Panele fotowoltaiczne dla firm – ile można zaoszczędzić?

Oszczędności jakie może wygenerować przedsiębiorstwo zamieniając tradycyjny pobór prądu na korzystanie z fotowoltaiki najlepiej zilustruje przykład. Załóżmy że firma posiada siedzibę, która znajduje się w budynku o płaskim dachu, na którym zmieści się i będzie optymalnie działać instalacja o powierzchni 99m2. Przekłada się to na 58 modułów, z których każdy ma moc 270 Wp. Łączna moc instalacji będzie zatem równa 15,66 kWp. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Rocznie zamontowane w tej ilości i mające taką moc panele fotowoltaiczne będą w stanie wyprodukować 15 660 kWh energii. Oczywiście należy dodać, że zróżnicowana będzie ilość generowanego prądu w zależności od pory roku – więcej go będzie latem, a mniej zimą – wtedy jednak warto skorzystać ze zmagazynowanych zapasów. Porównując więc z tego rodzaju instalacją koszty, które w tym samym czasie poniesione zostałyby na pokrycie faktur energetycznych przy klasycznym poborze energii z sieci, otrzymujemy prostą kalkulację oszczędności rzędu ponad 8 700 złotych rocznie. Efektownie, prawda? Dodatkowo to też ogromna wartość dla środowiska – brak emisji do atmosfery CO2 o wartości ponad 12 ton!*

Fotowoltaika w firmie – budowanie pozycji marki

Ekonomia przemawia więc za inwestycją w odnawialne źródła energii. A co z innymi aspektami, tymi mniej policzalnymi, jak np. renoma firmy? Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologii i dbania o środowisko. Rezygnujemy z używania plastikowych słomek, foliowych torebek, coraz częściej korzystamy z elektrycznych samochodów. Za światowymi trendami muszą też nadążać firmy. Inaczej trudno im będzie przekonać do siebie coraz bardziej proekologicznych klientów.

Jak to odnieść do fotowoltaiki? Inwestycje w zieloną energię bezpośrednio wpływają na postrzeganie biznesu przez jego odbiorców. Pozytywnie oddziałują na prestiż firmy i zwiększają jej renomę. Przedsiębiorstwo, które działa na rzecz ochrony środowiska, zyskuje lepszy wizerunek. W sytuacji gdy w starciu z konkurencją cena lub nawet jakość samego produktu czy usługi nie wystarcza by się wyróżnić, to właśnie może być sposób na przekonanie do siebie klientów.

Fotowoltaika w przedsiębiorstwie – najnowsze przepisy

W 2019 roku znowelizowano ustawę o OZE, co dało zupełnie nowe możliwości wielu przedsiębiorcom. Zostali oni bowiem objęci definicją prosumenta. Co to oznacza i dlaczego jest istotne dla właścicieli i zarządzających firmami? Prosument to słowo pochodzące od połączenia wyrazów „producent” i „konsument”. Sama nazwa sugeruje więc wyraźnie z czym może być związane to pojęcie. To ktoś, kto jednocześnie korzysta i tworzy. Jak to się przekłada na temat zielonej energii?

Prosument zużywa produkowaną przez swoją instalację energię na własne potrzeby, a jej nadmiar może magazynować i przekazywać do sieci energetycznej. W ten sposób ma możliwość odebrania jej np. zimą, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Za taki odbiór nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych chociażby z dystrybucją – rozliczenie jest bezgotówkowe. Jest to tzw. system opustów – odbiera się 80% (instalacje do 10kWp) lub 70% (instalacje do 50kWp) wprowadzonej do sieci energii. Od połowy 2019 roku Pakiet Prosumencki dostępny jest również dla przedsiębiorców, co stanowi ogromne ułatwienie i krok ku jeszcze większej opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Należy jednak pamiętać, że projekt ten dotyczy mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, a także że sprzedaż energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Wielu właścicieli firm ma jednak wybór – mogą zmagazynować nadmiar energii w sieci lub sprzedać nadwyżkę. Odsprzedaż prądu nie jest jednak najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Odbywa się po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału i obejmuje tylko tę właśnie cenę. Kiedy zaś właściciel firmy kupuje prąd od operatora, koszt energii jest znacznie większy, bo do ceny doliczane są również inne opłaty, takie jak np. te za przesył. Najlepiej więc tak projektować firmową instalację fotowoltaiczną, aby w jak największym stopniu była ona dopasowana do potrzeb i wartości zużycia energii w przedsiębiorstwie.